Home

Az emberi nyelv kialakulása

A közvetlen kommunikáció ismérvei - Szabó Richárd

Az emberi nyelv kialakulása Magyar nyelv Sulinet

1. Nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés viszonya. A nyelv a gondolkodás, a gondolatformálás, a gondolat közlésének, a cselekvésnek, az emberi létnek egyik legmeghatározóbb eszköze, eleme. Az emberi élet közege a nyelv, összetartó erő, kapocs. A nyelv segítségével sajátítjuk el a kultúrát, válunk emberré Egyesek szerint a nyelv az anatómiailag modern embernél jelent meg egy mutáció révén, mintegy 50 000 éve (nagy kiugrás). Mások szerint a beszéd kialakulása szorosan összefügg az agy mintegy kétmillió éve elkezdődött növekedésével és nem egyetlen mutáció következménye; kialakulása inkább hosszú fejlődés eredménye Előző oldal: Nyelvek kialakulása. Következő oldal: Rosette-i kő Az emberi beszéd eredete Evolúció: Bár a beszédjelenség mélyebb megismerése alapján számos hipotézist újból el kellett vetni, az evolúciós modell képviselői mégis szilárdan hiszik, hogy az emberi beszéd egy evolúciós folyamat során jött létre

A vallás az emberi gondolatok és viselkedések olyan együttese, amely a természetfeletti lények - pl. istenek, angyalok, szellemek - és a természetfeletti világ - pl. túlvilág, mennyország, pokol - létezésébe vetett hit határoz meg, vagy legalábbis az befolyásolja. A vallásosság az emberi faj egyedülálló tulajdonsága; a vallásos viselkedés az emberi evolúció korai szakaszában megjelent, és azóta is folyamatos A nyelv kialakulása . Donald, Merlin (2001): Az emberi gondolkodás eredete. Bp. Kis Tamás (2003): Az evolúciós gondolkodás a nyelvészetben (Összefoglaló áttekintés) Az Evolúció, nyelv, társasnyelvészet témájú szociolingvisztikai gyakorlat honlapja:. Egész eddig úgy gondolták a tudósok, hogy a hangképzés fejlődésében rejlik a nyelv kialakulása. Most úgy tűnik, a kézmozdulatok egy korábbi láncszemet képeznek. Nyelv és Tudomány- Főoldal - A kéz állhat az emberi beszéd kialakulása mögöt

Nyelv - Wikipédi

 1. thogy keze van - mondja Anaxagorasz görög filozófus. Ebből is látszik, hogy már az emberi kultúra bölcsőjében a görög gondolkodók belátták azt a fontos tényt, mely alapvetően befolyásolta az ember kiemelkedését az állatvilágból: a munkavégzés, mégpedig
 2. Az emberi agy és a nyelv. Hámori József. Milyen kapcsolat van az agy és a nyelv, beszélt és írott nyelv között? Régi problémájuk a filozófusoknak, s később már a természettudósoknak is, hogy mi a lényegi különbség az emberi és állatvilág között. Sokféle válasz született, így például Platón a nagy görög.
 3. együttműködés nem létezik számukra. Csibra Gergely és Gergely György (2007, 2011) természetes pedagógia elmélete szerint az emberi nyelv kialakulása szempontjából is alapvető, hogy az embergyerek, és csak az embergyerek egy sajátos elvárásrendszerrel él arra nézve, hogy a társas környezet tanítsa őt
 4. tha a kölcsönadótól úgy kerülne valami a kölcsönvevőhöz, hogy a.
 5. A nyelv az egyik legegyénibb emberi sajátosság, de a főemlősökkel az elmúlt évtizedekben végzett kísérletek rámutattak, hogy a kommunikálás képessége már náluk is jelen van.A Max Planck Intézet kutatói szerint a nyelv kialakulásában nem az eddig gondolt hangképzés játszhatta a legfontosabb szerepet, hanem az, hogy hogyan kommunikáljuk az információt
 6. den korszakában jelen van az emberi nyelv kialakulása óta, és létezése törvényszerű. Ezt nem a szleng fellelt nyelvemlékei vagy a ma ismert szlengek bizonyítják elsősorban, hanem a szleng és az emberi nyelv eredeti funk-cióinak feltárása

Az emberi nyelv protonyelvből való kialakulása volt valószínűleg az utolsó nagy evolúciós átmenet, és ennek kulcskomponense a rekurzió lehetett (Fedor, et al., 2009; Maynard Smith & Szathmáry, 1995). A rekurzió az a képesség, ami biztosítja, hogy végtelen számú gondolatot fejezzünk ki, az a művelet, ami az emberi nyelv. Tanulmányomban azt igyekszem bizonyítani, hogy a szleng abszolút univerzálé, azaz minden beszélt nyelvnek minden korszakában jelen van az emberi nyelv kialakulása óta, és létezése törvényszerű Véleményük szerint az emberi kommunikáció kialakulása ahhoz a drámai változáshoz hasonlatos, amikor a szilárd halmazállapotú jég folyékony vízzé alakul. A beszélő számára ezzel szemben a lehető legkevesebb szóból álló nyelv az ideális, egy olyan nyelv, amelyben az egyszerű rövid kifejezések számos célt. Az emberi evolúció során a látás rendkívül fontos volt a táplálékszerzésben, a veszélyek elkerülésében és a csoporton belüli együttműködésben. A már korábban idézett Bickerton -elmélet ( 2004:85 ) szerint az emberi gondolkodás és a nyelv kialakulása szoros összefüggésben lehetett a fejlett látással Azt az állítást, miszerint az emberi elme tartalmaz valamilyen részletes sémát a grammatikai szabályokra, megint csak az igazolja, amit a kisgyerekek szájából hallunk. A nyelv valószínűleg ösztönös termék, s nem csupán ügyes megoldás egy olyan problémára, amelyet az ember felfedezett

Így alakult ki az emberi nyelv... Eddig a kutatók azt gondolták, hogy a mai értelemben vett emberi nyelvet megelőzően létezett egy hangokból és gesztusokból álló előnyelv. Ebből az előnyelvből alakult ki szépen, fokozatosan a mai bonyolult, hierarchikus rendszer Terestyéni Tamás Kommunikációelmélete az emberi viselkedés azon alaptételének tudományos igényű, de minden részletében közérthető kibontása, hogy nem lehet nem kommunikálni. Vezérgondolata, hogy a kommunikáció az emberek közötti együttműködés, a kölcsönös megértés terméke. Legmélyebb alapjaiban maga is együttműködés, egyben minden más természetű. A tünde nyelv kialakulása a világháborús időszakba nyúlik vissza J.R.R. Tolkien a modern fantasy megteremtőjeként tartják számon Az Oxfordi Egyeten angolszász nyelvprofesszora Később pedig az angol és ó-angol nyelvek szakértője és professzora Még is írásai miatt lett ismer

Az emberi viselkedés evolúciója. A legújabb paleontológiai adatok szerint (Richards, 1987) a főemlősök egyik jelentős szétágazása kb. 6-7 millió évvel ezelőtt történt. A csimpánz és az ember közös őse kb. ebben az időben élt. A gorilla és az ember közös őse kb. 8-10 millió éves, az orángutántól 13-16, a. Az előadás tartalma: A nyelvészet mint tudomány, a nyelvtudomány területei. Az emberi és állati kommunikáció jellemzői, az emberi nyelv kialakulása. A jelek világa, a nyelv mint jelrendszer. Írott nyelv, hangzó nyelv, jelelt nyelv. A nyelv leírása: hangok, szavak, mondatok, jelentések. Nyelvi rendszer és nyelvhasználat Az európai nyelvek földrajzi kialakulása Ősi Örökségünk Alapítvány Budapest, 2000 mezolitikus nyelv Európában - most azt javasolja, hogy a magyar nyelv 10000 évvel ezelőtt Nyugat-Afganisztánból jött be a Kárpát- Az emberi vándorlások két alapelvéből az első, amit itt meg kell állapítanunk az, hogy • emberi és szubhumán gesztusok •főemlősök kommunikációja • fonetika • kommunikációs izoláció • a nyelv ontogenezise • vokális tanulás (madarak) •az ősember rajzai • Nyelvi univerzálék • A nyelv szerkezeti elemzése • Közvetítőnyelvek (pidgin, kreol) vizsgálata • Mondanivaló: • tárgyak és életmód.

Robotokkal szimulálják az emberi nyelv kialakulásá

 1. A Behavioral and Brain Sciences című szaklapban megjelent tanulmány szerint a csecsemőhöz való beszéd kialakulása tulajdonképpen válasz az emberi evolúció másik két mérföldkövére: a felegyenesedésre és az agytérfogat növekedésére. Más főemlősökkel ellentétben, az emberi csecsemő relatíve fejletlen
 2. A nyelv élete tükrözi egy nép történetének, az emberi gondolkodás és kommunikáció fejlődé- sének különböző állapotait, állomásait. Egy nyelvről úgy kapunk hiteles képet, ha figyelembe vesszük ezeket a változásokat, fejlődési tendenciákat is
 3. Emberi beszéd kialakulása Döbbenetes dolgot figyeltek meg a majmoknál: az emberi beszédhez van köze Az emberi beszéd fejlődését tárják fel az orángutánok hangjai

Gyorsan alakult ki az emberi nyelv » Múlt-kor történelmi

 1. Az emberi nyelv protonyelvből való kialakulása volt valószínűleg az utolsó nagy evolúciós átmenet, és ennek kulcskomponense a rekurzió lehetett (Fedor, et al., 2009; Maynard Smith & Szathmáry, 1995). A rekurzió az a képesség, ami biztosítja, hogy végtelen számú gondolatot fejezzünk ki, az a művelet, ami az emberi nyelv korlátlan kifejezőerejéért felelős
 2. A tünde nyelv kialakulása a világháborús időszakba nyúlik vissza J.R.R. Tolkien a modern fantasy megteremtőjeként tartják számon Az Oxfordi Egyeten angolszász nyelvprofesszora Később pedig az angol és ó-angol nyelvek szakértője és professzor
 3. Az emberi viselkedés evolúciós(genetikai), ökológiai, kulturális alapjai. A csoportszelekciót az ember esetében valószínűleg a nyelv kialakulása tette lehetővé. Az azonos nyelvet beszélők kis csoportja (talán néhány száz fő), a nyelvi különbségek miatt elszigetelődött más csoportoktól, nem fogadtak azokból új.
 4. A nyelv az emberi kultúra alapja, jelrendszerével lehetővé teszi a kölcsönös megértést. Az ember a nyelv segítségével ismeri meg a világot. Ennek kapcsán alakul ki a személyiség szerkezete. A nyelv az egyén számára objektív, állandó, stabil. A beszéd eszköze a nyelv é
 5. Az emberi társadalom fejlődése szorosan összefügg az információs összeköttetések, a kommunikáció hiszen gyökeres változást idézett elő a beszéd kialakulása az emberi együttélés kezdeti formációiban. hanem a nyelv sajátosságai, és az igen eltérő nyelvjárások. Akrofónia: Olyan szójeleket írtak egymás.
 6. az emberi nyelv(ek), a nyelvi kommunikáció leírásával, ill. tulajdonságainak magyarázatával foglalkozó tudomány. nyelv. jeleknek tagolt emberi hangok révén megvalósuló rendszerhálózata, azon elemek és szerkesztési szabályok összessége, amelyek birtokában a a szókészlet kialakulása és változásai

Magyar nyelv Sulinet Tudásbázi

5. Az emberi faj sokfélesége 5.1. Mit jelentenek a következő fogalmak: faj, populáció, rendszertan? Hetedikes tanulmányaid során már találkoztál a rendszertannal és azzal, hogy a biológusok az élőlényeket különféle kategóriákba sorolják A globalizáció kialakulása - Már a Római Birodalom is egy globalizált világ volt: romanizáció: a latin nyelv, a római kultúra terjedése az egész birodalomban, utak, városok létrejötte római mintára a provinciákon is, Mások az emberi jogokért szállnak síkra:. A Homo erectus korábban bőséges élelemforrásainak elapadása nyomán kialakult új táplálkozási szokások katalizálhatták az emberi nyelv kialakulását - fejtette ki az mta.hu-nak Szathmáry Eörs akadémikus az evolúcióbiológia utóbbi húsz évének fejleményeiről az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetésérő Az emberi nyelv az élővilágban egyedülálló jelenség, melynek kétségkívül vannak biológiai alapjai. (például többsejtű szervezetek kialakulása vagy társas életmód kialakulása az állatok között), míg mások egyszeriek. Ilyennek tartjuk a nyelv megjelenését is (Maynard Smith - Szathmáry, 1995), bár, mivel nem.

A magyar nyelv egész sajátos módon fejlődött és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődő nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, az erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával Az Európai Unió (EU) kialakulása és működése 1. Az Európai Unió kialakulásának előzményei: - Az I. és a II. világháború anyagi és emberi tragédiái rádöbbentették a politikusokat, hogy változtatni kell az eddigi hatalmi politikán. - Csődbe jutott az a nemzetállami politika, melyet Franciaország és Németország vívott egymás ellen az Európa feletti uralomért. Nyitókép: iSzolnok.hu Anyanyelve minden embernek van. Akad, aki büszke rá, megint mások számára viszont semmit nem jelent. Nézzük meg, hogy milyen sajátosságai és különleges tulajdonságai vannak nyelvünknek, a magyar nyelvnek, amely megkülönbözteti azt más nyelvektől! Sokan szinte sportot űznek abból, hogy mi mindent lehet tenni a magyar nyelvvel

Az emberi nyelv kialakulása, az evolúció során fellépő reprezentáció-változások, és ennek következményei az emberre (az emberi nyelvre és az ember gondolkodására) nézve. Az elméletben érvényesülő kommunikáció-fogalom típusa A kommunikáció (a nyelv) mint adaptációs jelenség. A nyelv előnyelvi formában jelent meg. Az érzékszervek teljesítő képessége: 185: Az embrió agyának fejlődése: 196: Az ember idegrendszere: 200: A lándzsahaláltól - az emberig: 211: A fejlődés ismertetőjelei: 217: Az emberi értelem kialakulása: 221: Ami az emberbenés az állatban közös: 228: Az idegrendszer egysége: 231: Az agykéreg evolúciója: 234: Az. az a folyamat, amelynek során birtokba vesszük az emberi nyelv egy specifikus válto-zatát, a gyermek elsajátítja a produkciós és a percepciós jellemzőket, valamint a hasz-nálati stratégiákat. Az anyanyelv-elsajátítás kiinduló kérdése az, hogy miképpen kerül az (anya)nyelv az agyba Az ember kialakulása . Minden lélek a Szentlélek darabkájából van kialakítva Teremtője által. A lélek belép a számára elrendelt (Jehovah által itt a Földön) fogamzásba és hordozza magában az embert szervező információt. A lélek a megteremtéskor Jehovától, vagy idősebb Teremtő Testvéreitől kapott Eleve Elrendelést

Az emberi nyelv fejl(dése ilyen megvilágításban több százmillió évre nyúlik vissza. Az FLS kialakulása ugyan visszavezethet(az állatok motorikus viselkedését irányító idegi struktúrákra, de az emberi nyelvet irányító konkrét idegi hálózat mégis egyedülállónak t˝nik abba Az emberi természet hatása a kultúrákra. A társadalomtudományok hajlamosak a vizsgálat tárgyát, éppen komplexitása miatt, leszűkíteni egyetlen szerveződési szintre. Ezt a hibát a biológia is elkövette, úgy látszik, hogy ez minden tudományos rendszer kifejlődésének kezdeti, primitívnek mondható szakaszát jellemzi A mezőgazdaság kialakulása alatt a földművelés és állattenyésztés megkezdése értendő, mely kb. 10 000 évvel ezelőtt indult. A nemzetgazdaság e fontos ága a termőföld hasznosítása útján állítja elő termékeit, melyek nyersen vagy feldolgozva kerülnek emberi fogyasztásra, illetve termelő felhasználásra. A mezőgazdasági termelés nagyságát és irányát nagyban. • Olyan folyamat, amely jelentősen megváltoztatja, formálja az emberi civilizáció arculatát. • Forradalmak o I. beszéd kialakulása társadalmi értelemben vett információ megjelenik Beszéd, nyelv, információ tovább adás o II. Írás, írásbeliség Kommunikáció térbeli és időbeli kiterjesztés Könyv: Az emberi test - Bevezetés az emberi anatómiába - Dr. Sarah Brewer, Várlaki Tibor, Weltler Ildikó, Dr. Pécsi Tibor | Az emberi test egyedülálló..

IV. Az iskolarendszer kialakulása Magyarországon 1849-2011 . IV.1. 1849-1945-ig. 1 Az 1849.okt.9-i kormányrendelet kimondta, hogy a nevelés és oktatás fölött az állam gyakorolja a főfelügyeletet a gyermekeket vallásos szellemben nevelték. 1868-ig a népiskolák egyházi fenntartásúak voltak. Az iskola igazgatója a mindenkori plébános volt Az emberi nyelv, társadalom és kultúra egymást feltételez ő fogalmak, összefüggésük emberlétünk keretét adja. Minden kommunikációs aktus, ismeretátadás egyúttal identitásjelzés, szerepkijelölés is; a kulturális keretek befolyásolják a kommunikáció módját. A standard nyelvváltozat nyelvi normájána

Nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés viszonya

A korai buddhizmus, így az ezzel foglalkozó Páli nyelvi specializáció is, pasztell színű. Nincsenek harsány színei. Szolid és visszafogott, elegáns, puritán. Olyan, mint a páli nyelv, lágy és egyszerű. De nem nyomasztó, és nem hideg, nagyon is emberi. Emberi abban az értelemben, hogy megmutatja, milyen az emberi élet, hogy miért olyan boldogtalan a boldogság. És mivel az tudja az iskolában el ıforduló nyelvváltozatokat, legyenek azok akár csoportnyelvi, akár szleng jelenségek. 2. A tárgy tematikája Az emberi nyelv, társadalom és kultúra egymást feltételez ı fogalmak, összefüggésük emberlétünk keretét adja. Minden kommunikációs aktus, ismeretátadás egyútta AZ ARAB IRODALMI NYELV KIALAKULÁSA Miként az algebrikus képlet2=a példájakén2 + 2ab+b2, úgy a t (a+b) sémita nagyszámú képletekbe nem a szám, hanem a hangérték illesz­ merev formákba szorította az emberi gondolkodást. Talán összehasonlít­.

az emberi érintkezésben. A kommunikáció tényezői és funkciói. A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei. A nyelv és Az irodalmi nyelv kialakulása. A mai horvát nyelvművelés legfontosabb kérdései. Purizmus és kultúra (a standard nyelv normái, nyelvi tanácsadó szótárak ismerete é Ez az ember reakcióidejével azonos nagyságrendű, illetve kisebb idő. Ha valamit fél másodperc alatt elérhetünk, az emberi mércével nagyon közel van, hiszen a kommunikáció szempontjából az üzenetváltás ideje a lényeges tényező, nem a fizikai távolság. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy a távolságok megszűntek A kurzus az emberi megismerés három fontos mozzanatát tárgyalja megismeréstudományi perspektívából. A megismeréstudományi megközelítés annyit jelent, hogy nem egyoldalúan, például nem csak pszichológiai szempontból, hanem interdiszciplináris módon, tehát a filozófia, számitógéptudomány, pszichológia, biológia, stb. együttes tudására támaszkodva tárgyaljuk a.

Az élőlények rendszerezésének alapvető egysége. Ember esetén a Homo sapiens sapiens. Nagyrassz Az emberiség csoportosítására kialakított nagyobb rendszertani egység. Állatrendszertani megfelelője az alfaj. Az emberi nagyrasszok: europid, mongoloid, negrid, veddo-ausztraloid. Rass Az emberi kommunikáció további fejlődése A természetes emberi nyelv kialakulása csak az első - bár kétségtelenül a legfontosabb - lépés volt az emberi kommunikáció fejlődésében. Az információátadás, az információcsere, illetve az információ hagyományozása a következő generációnak megoldódott a beszé Az emberi nyelv és az állati közlési rendszerek strukturális és szociális összevetése . A többszörös tagolás kérdése ; Intencionalitás és tudatelmélet az emberi közlésben ; A nyelvkeletkezés nagy vitakérdései . Nyelvi forradalom vagy fokozatos evolúció ; Adaptáció és exaptáció a nyelv keletkezésébe Magam úgy érzem, hogy nem a 'többközpontú evolúció'-hipotézise a helyes magyarázat. Gyanítom, hogy a modern Homo sapiens elszigetelt evolúciós esemény eredményeként jelent meg valahol Afrikában; ugyanakkor azt is gyanítom, hogy amikor ezeknek az első modern embereknek a leszármazottai elterjedtek Eurázsiában, elkeveredtek az ott élő populációkkal

Az őskor és az emberré válás története tortenelemcikkek

 1. V. Emberi jogok védelme az ENSZ keretében . A) Az ENSZ Alapokmánya ; B) Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata ; C) Az ENSZ emberi jogi intézményei . 1. Emberi Jogok Bizottsága (1946-2006) 2. Emberi Jogi Tanács (2006-) 3. Emberi jogi főbiztos ; D) Az ENSZ keretében elfogadott emberi jogi egyezmények ; E) Végrehajtási mechanizmuso
 2. Hasonló tételek. Az ember kialakulása 2 / Szerző: Gali László (1943-) Az ember kialakulása 1 / Szerző: Gali László (1943-) Íme, az ember / Szerző: Kamarás István (1941-) Megjelent: (1990) Sírok, csontok, emberek (és egy ember) : történeti embertan / Szerző: Kiszely István (1932-2012) Megjelent: (2006
 3. Dianetika - Egy tudomány kialakulása leírása Annak története, hogyan fedezte fel L. Ron Hubbard az emberi elme működésének alapelveit, és hogyan fejlesztette ki az intelligencia és a jólét javítását szolgáló eljárásokat.A könyv eredetileg egy országos magazin számára készült, hogy együtt jelenjen meg a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya 1950-es.
 4. Werner Gitt: Az emberi beszéd kialakulása
A biológiai kommunikációs formák

A vallás eredete - Wikipédi

 1. A nyelv kialakulása
 2. Nyelv és Tudomány- Főoldal - A kéz állhat az emberi beszéd
 3. Az emberi agy és a nyelv - Magyar Szeml
 4. Magyar Tudomány • 2014 10 • Pléh Csab
Balogh Orsolya: Világtörténelmi enciklopédia 1-16Életmódtörténet - őskor és ókor | Sulinet TudásbázisótvarSzentágothai János: Funkcionális anatómia 1-3MIT EGYEN ÉS MIT IGYON A CSECSEMŐ? - INGEBORG HANREICH
 • Dacia sandero stepway eladó győr.
 • Kívánság varázslat.
 • Vissza hozzad.
 • Étterem ajándékutalvány.
 • Rákóczi zászló.
 • Papirhajtogatos jatekok.
 • Yamaha supermoto 50cc.
 • Lakk szag eltüntetése.
 • Uszodaszemölcs teafaolaj.
 • Legjobb gyermek ortopéd orvos.
 • Fém gyerek lapát.
 • Megbízható modellügynökségek.
 • Abs kocka javítás győr.
 • Brunos macskaalom vélemény.
 • Kombinált eszterga maróval.
 • Bartholin mirigy gyulladás zsurló.
 • Parov Stelar Libella Swing game over ft NEILAND.
 • 12 magos processzor.
 • Teofillin tea.
 • Kérelem írása iskolába.
 • Mellhártya daganat lelki okai.
 • Egészségügyi dolgozók létszáma magyarországon.
 • Megható baráti levél.
 • Fradi háttérkép.
 • Styx folyó révésze.
 • Justin timberlake my love.
 • Magyar motorosok.
 • Office365 bejelentkezés.
 • Amy Winehouse wiki.
 • Ncis 11 23.
 • Lucifers mother.
 • Kétkezes kard súlya.
 • Call of Duty ww2 PS4 GameStop.
 • Balanoposztitisz.
 • Balaton esküvői torta.
 • Iggy Arbuckle.
 • Internorm ablak méretek.
 • TP LINK camera.
 • Northline pénzváltó győr nyitvatartás.
 • Felhőatlasz mozicsillag.
 • Hólyagos torokgyulladás.